EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

Presentation av komponenter

Arkkiivi och dess komponenter har utvecklats inom projektet Förbättring av kvaliteten och användbarheten av digitalt material med artificiell intelligens (2021–2023).

Finns det i ert material många post-it-lappar som döljer texten i dokumenten? Förekommer det vid skanningen för ofta vikta eller sönderrivna sidhörn, eller innehåller ert material för många tomma sidor som stör användningen av digitalt material? Och har ni behov av att känna igen skrivtyp eller skulle ni vilja använda en automatisk identifierare av metadata och textspråk för att berika metadata?

 

I användargränssnittet Arkkiivi kan du prova komponenter som känner igen skanningsfel och innehåll! Välkommen att ta del.

Du kan testa komponenterna genom att klicka på Pröva.  

 

Obs! Arkkivi.fi är en demo/försöksplattform och lämpar sig inte för produktion. Komponenternas koder och utbildade modeller finns i GitHub och är fritt tillgängliga och redigerbara (publicerade med MIT-licens). Observera också att vissa komponenter använder igenkänning av maskinskriven text och därför fungerar de inte i handskrivet material. Läs mer om beskrivningarna av komponenterna!