Arkkiivin kehitys ja ylläpito

Arkkiivi-käyttöliittymä ja sen sisältämät komponentit on kehitetty Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti (Dalai) -hankkeessa (2021–2023). Hankkeen tavoitteena oli kehittää tekoälyn avulla ratkaisuja kulttuuriperintöaineistojen digitoinnin automatisointiin ja aineistojen automaattiseen kuvailuun.

 

Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat muistiorganisaatiot kuten arkistot, museot ja kirjastot, jotka digitoivat ja tarjoavat digitaalisia aineistoja asiakkailleen, sekä yritykset, jotka kehittävät digitointiin ja digitaalisten aineistojen käsittelyyn liittyviä palveluita.

 

Dalain tulokset ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Komponenttien ja Arkkiivi-käyttöliittymän koodit ohjeineen löytyvät GitHub-sivustolta. Arkkiivi-käyttöliittymä on osa Mikkelin Memory Campuksen digitaalista ympäristöä ja sen ylläpito on hankkeen päättyessä Digitalialla.

 

Dalai-hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä (2012–2020) -ohjelma sekä Mikkelin kaupunki. Hankepartnereina olivat Kansallisarkisto, Elinkeinoelämän keskusarkisto Elka, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Disec Oy. 

 

Lue lisää Dalaista täältä

 

Arkkiivin bannerikuva Teemu Perhiö/Kansallisarkisto.