Utveckling och underhåll av Arkkiivi

Arkkiivi och dess komponenter har utvecklats inom projektet Förbättring av kvaliteten och användbarheten av digitalt material med artificiell intelligens (Dalai) (2021–2023). Syftet med projektet var att med hjälp av artificiell intelligens ta fram lösningar för automatisering av digitaliseringen av kulturarvsmaterial och automatisk beskrivning av materialet.

 

Den särskilda målgruppen för projektet utgörs av minnesorganisationer, såsom arkiv, museer och bibliotek som digitaliserar och erbjuder sina kunder digitala material, samt företag som utvecklar tjänster för digitalisering och behandling av digitalt material.

 

Resultaten av Dalai är fritt tillgängliga för alla. Komponenternas och Arkkiivis koder inklusive instruktioner finns på webbplatsen GitHub. Arkkiivi är en del av den digitala miljön på Memory Campus i S:t Michel och vid projektets slut ansvarar Digitalia för underhållet av Arkkiivi.

 

Dalai finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfondens program Hållbar tillväxt och arbete (2012–2020) och av staden S:t Michel. Projektpartner var Riksarkivet, Centralarkivet för Finlands näringsliv Elka, Sydöstra Finlands yrkeshögskola Oy och Disec Oy. 

 

Läs mer om Dalai här

 

Bannerbild för Arkkiivi Teemu Perhiö/Riksarkivet.